Co mogą zapewnić imprezy integracyjne?

Imprezy integracyjne mogą mieć bardzo różne cele. Z jednej strony mogą być one organizowane dla nowych pracowników, aby mogli lepiej się zintegrować z pracującymi w firmie pracownikami. Z drugiej strony imprezy integracyjne są realizowane również przy budowaniu zespołów do zrealizowania konkretnych projektów.

Cel imprezy integracyjnej?

Zanim zacznie się realizować organizację imprezy integracyjnej niezbędne jest określenie celu, dla którego takie wydarzenie będzie realizowane. Ma to znaczenie między innymi z punktu widzenia tego jak bardzo złożone ma być wydarzenie. Jeśli impreza integracyjna obejmuje małą liczbę pracowników znacznie łatwiej znaleźć miejsce, gdzie takie wydarzenie może być zrealizowane. Natomiast przy większych wydarzeniach konieczne jest decydowanie się na większe, profesjonalne miejsca, gdzie impreza będzie się odbywać.

Jakie efekty może przynieść impreza integracyjna?

Bardzo ważne jest ustalenie celów imprez integracyjnych zanim zacznie się przygotowania takiego wydarzenia. Do takich celów można zaliczyć:

– budowanie zespołu,

– lepsze poznanie się pracowników,

– wzmocnienie relacji pomiędzy pracownikami.

Do konkretnych celów wydarzenia będą dopasowywane między innymi warsztaty, rozrywkowe elementy, które pojawiają się podczas wydarzenia. Impreza integracyjna może mieć bardziej rozrywkowy, jak też bardziej profesjonalny charakter. Wszystko zależy od tego jakie cele zamierza się uzyskać. Wpływa to również na wybór firm, które zapewnią organizację wydarzenia począwszy od przygotowania miejsca realizacji imprezy, aż po konkretne warsztaty.

moni Autor