Jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego dłużnika, który wyzbywa się majątku? Skarga pauliańska

Za wykonanie zobowiązań dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym. Oczywiście, jeśli dłużnika takiego majątku nie posiada to wierzyciel nie będzie zaspokojony. Jest jednak wyjście, o którym powie prawnik gliwice specjalizujący się w skardze pauliańskiej.

Przesłanki tej wywodzącej się z czasów Imperium Rzymskiego czynności to pokrzywdzenie wierzycieli, jeśli na skutek czynności prawnej dłużnika osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli i wiedza kub możliwość dowiedzenia się przez osobę trzecią, że wierzyciele zostali pokrzywdzeni. W praktyce są wyjątki chroniące wierzyciela – wskazuje na nie art. 527 do 529 kodeksu cywilnego. Dobry prawnik wykorzysta w 100% te wiedze dla ochrony praw klienta. Na podstawi skargi pauliańskiej wierzyciel może bowiem wytoczyć powództwo, a jeśli sąd uzna czynność na rzecz osoby trzeciej za krzywdzącą wierzyciela orzeknie bezskuteczność tejże czynności. Mowa tu np. o wyprzedawaniu majaku w momencie, gdy dłużnik posiadał wiedze o toczącym się postepowaniu w sprawie np. egzekucji z nieruchomości. Prawnik nie może wytoczyć powództw po upływie 5 lat od daty tej czynności (ulega przedawnieniu).

Polskie realia nie raz dowiodły, że przy sprawach finansowych firmy niezbędne jest wsparcie prawnika. W działaniach windykacyjnych doświadczone są chyba wszystkie kancelarie działające na rzecz małych i większych firm.

moni Autor