Co mogą zapewnić imprezy integracyjne?

Imprezy integracyjne mogą mieć bardzo różne cele. Z jednej strony mogą być one organizowane dla nowych pracowników, aby mogli lepiej się zintegrować z pracującymi w firmie pracownikami. Z drugiej strony imprezy integracyjne są realizowane również przy budowaniu zespołów do zrealizowania konkretnych projektów. Cel imprezy integracyjnej? Zanim zacznie się realizować organizację imprezy integracyjnej niezbędne jest określenie […]