Jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego dłużnika, który wyzbywa się majątku? Skarga pauliańska

Za wykonanie zobowiązań dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym. Oczywiście, jeśli dłużnika takiego majątku nie posiada to wierzyciel nie będzie zaspokojony. Jest jednak wyjście, o którym powie prawnik gliwice specjalizujący się w skardze pauliańskiej. Przesłanki tej wywodzącej się z czasów Imperium Rzymskiego czynności to pokrzywdzenie wierzycieli, jeśli na skutek czynności prawnej dłużnika osoba […]