Wzmacnianie gruntu geosyntetykami

Stabilizacja gruntu jest niezwykle ważna w przypadku terenów przegotowywanych pod budowę dużych inwestycji przemysłowych. Jest ona potrzebna w momencie, gdy nośność podłoża jest niewystarczająca. Z pomocą przychodzą specjalne geosyntetyki, które odpowiadają za wzmacniane gruntu w przypadku dużych przedsięwzięć z sektora inżynierii lądowej.

Głównie chodzi tutaj o wzmacnianie gruntu o wzmożonym ruchu, dróg tymczasowych czy dróg dojazdowych do terenów o niestabilnym podłożu.

Czym są geosyntetyki?

Geosyntetyki to grupa produktów polimerowych, które charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością i stabilnością. Stosowane są wszędzie tam, gdzie podłoże gruntowe nie jest dobrze przystosowane do dużych obciążeń związanych z inwestycjami inżynierii lądowej. Są to wyroby gotowe, które pozwalają na poprawę własności gruntów w sposób trwały. Produkty z grupy geosyntetyków przeciwdziałają erozji gruntów, dzięki czemu zapewniają trwałość podłoża.

Zastosowanie geosyntetyków

W zależności od zastosowania, geosyntetyk może spełniać różne funkcje:

  • stabilizacja gruntu – pozwala zwiększyć właściwości techniczne gruntu, dzięki czemu warstwy konstrukcyjne zwiększają swoją wytrzymałość i odporność na ruchy ziemi
  • przeciwdziała procesowi erozji
  • chroni przed przedostawaniem się wody w głębsze partie powierzchni gruntowych, które mogłaby zaburzyć proporcje gruntowe
  • oddziela poszczególne segmenty konstrukcyjne względem siebie oraz bezpośrednio od warstwy gruntowej
  • umożliwia właściwe odprowadzanie wody opadowej

Rodzaje geosyntetyków

Na rynku produktów syntetycznych przeznaczonych do stabilizacji podłoża możemy znaleźć:

Georuszty (geosiatki) – powszechnie wykorzystywane do projektów geotechnicznych, które obejmują infrastrukturę komunikacyjną. Georuszty pozwalają na zmniejszenie eksploatacji materiału budowlanego, co w rezultacie skutkuje szybszym ukończeniem inwestycji budowlanych oraz mniejszymi kosztami związanymi z przedsięwzięciem.

Do produkcji geosiatek wykorzystuje się najnowsze technologie, które pozwalają uzyskać produkt niezwykle trwały i wytrzymały. Proces wytłaczania i wyciągania materiałów termoplastycznych (najczęściej polipropylenu) lub włókien szklanych to klucz do pozyskania siatki o monolitycznych, integralnych węzłach. Brak widocznych połączeń sprawia, że siatka jest niemal niezniszczalna i utrzymuje grunt w jednej, stałej pozycji.

Georuszty charakteryzują się żebrem o kwadratowym przekroju. Rozmiar otworów powinniśmy dostosować do charakterystyki danego kruszywa, które występuje na danym obszarze, który chcemy wzmocnić geosyntetykiem. Odpowiednio dobrana siatka pozwala na uzyskanie powierzchni o doskonałych parametrach nośności. Georuszt w momencie zetknięcia się z kruszywem odpowiednio reaguje na jego ciężar, dzięki czemu węzeł geosiatki utrzymuje w jednym miejscu warstwy gruntowe.

Geowłókniny – płaskie geosyntetyki, które podobnie jak geosiatki, pozyskuje się z włókien polipropylenowych, które są niezwykle plastyczne pod wpływem temperatury. Ten rodzaj produktów służy do filtracji, z uwagi na dobrą przepuszczalność wody. Służą również do separacji warstw gruntowych o różnej strukturze i uziarnieniu.

Geokompozyty – połączenie właściwości georusztu i geowłókien, dzięki czemu otrzymujemy produkt kompletnym, który stosowany jest głównie na terenach o grząskim podłożu lub gdy dane kruszywo charakteryzuje się małą ziarnistością. Geokompozyt świetnie sprawdza się jako wzmocnienie podbudów drogowych, podłoża fundamentów budynków czy podtorzy kolejowych.

baszbartosz Autor